Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στις 11.00

Κινητή βιβλιοθήκη αναγνωστήριο

Το Σάββατο 8/12 στις 11:00 κινητή βιβλιοθήκη αναγνωστήριο στην είσοδο του πάρκου ''Παυσίλυπου'' (Καρδίτσα).

Απέναντι στη κυρίαρχη παραπληροφόρηση προτάσσουμε την αντιπληροφόρηση!

Αντίσταση - Αυτομόρφωση - Αυτοοργάνωση!

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Δεκέμβριος 23h