Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη: καλέσματα ενάντια στους πλειστηριασμούς