Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 στις 12.00

Καφενείο οικ. ενίσχυσης

Καφενείο οικονιμικής ενίσχυσης της Απόδρασης-αυτόνομη παρέμβαση στη νομική στον χώρο του συλλόγου φοιτητών νομικής (φυστικί πόρτα)

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Δεκέμβριος 14h