Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 στις 21.00

Hip Hop Live οικονομικής ενίσχυσης συλληφθέντων

Hip Hop Live Οικονομικής Ενίσχυσης Στην Κατάληψη Παραρτήματος με τους :

Παλάτια Πέφτουν

Άτεχνοι Παλιάτσοι

Άνευ Λόγου

Χιπχοπαθής & Φάκελος

Guests : Zatri & Προμηθευτής

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/77745/