Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 στις 18.00

Συνέλευση του Σπιτιού των Γυναικών

Κάθε Τρίτη, 18:00 - 21.00 Συνέλευση του Σπιτιού των Γυναικών

00 - 21.00 Συνέλευση του Σπιτιού των Γυναικών

πηγή : https://www.embros.gr/kathe-tetarth-20-00-23-…