τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση από : ΚΑΡΦΙ ΕΑΑΚ ατελές

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 στις 23.00

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Πάρτυ για την οικονομική ενίσχυση του σχήματος ΚΑΡΦΙ

Πάρτυ για την οικονομική ενίσχυση του σχήματος ΚΑΡΦΙ

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Ιανουάριος 20h