Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 στις 21.00

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης Ταμείου αλληλεγγύης φυλακ. & διωκόμ. αγωνιστ(ρι)ών

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης του Ταμείου Αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστ(ρι)ών

Στο χώρο θα διατίθενται ατζέντες του Ταμείου για το 2019