τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση ατελές

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 στις 23.00

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Signal Noise Soundsystem

Verification Date………......Saturday 09/02/2019

Model……………................Signal Noise Soundsystem

Code……………………...........Experimental, Noise, Tekno, Core

Program Power(live).......AZA, d E, Grim Machine, Skållhal

Program Power(set)........Circulation, Kumasi, Sickfest, Volm, yzasha

Sensitivity(live visuals)….Charred Remains, DiDi, MANA RAVER

Frequency Range……….....23.00 - 08:00

Shipping..………..……........Free

Rated Impedance….........Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256)

Eff. Reference………..........Οικονομική ενίσχυση νέου εγχειρήματος ....................................στην Κατάληψη Τσαμαδού 32.

Description: Signal Noise Soundsystem is a high quality custom hybrid sound system based on Shannon's & Hartley's theorem.

SNR=Psignal/Pnoise

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/78165/