Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 στις 11.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Πάρτι Οικονομικής Ενίσχυσης

Πάρτι για την οικονομική ενίσχυση της περφέρειας Αθήνας της Αναρχικής Ομοσπονδίας.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/78261/