τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση από : ΑΕΠ ΕΑΑΚ ατελές

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 στις 23.30

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης ΑΕΠ-ΕΑΑΚ

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης σχήματος Αεπ-Εαακ

πηγή : email που λάβαμε στις 18 Φεβρουάριος 18h