Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 στις 12.00

2 καλέσματα : 1 2

Πορεία ενάντια στην καύση σκουπιδιών

Κείμενο & Αφίσα καλέσματος στην Διαδήλωση της 16 Μάρτη

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τα 3 τελευταία χρόνια το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στον Βόλο καίει πλαστικά σκουπίδια(RDF) για την παραγωγή ενέργειας ώστε να λειτουργήσουν οι φούρνοι που φτιάχνουν το τσιμέντο.

Η χρήση σκουπιδιών ως καύση είναι ένα καινούργιο φρούτο που επέβαλε στους ανθρώπους και την φύση το καπιταλιστικό κεφάλαιο. Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας έχει τρομερές επιδράσεις στην ζωή των ανθρώπινων κοινωνιών και του φυσικού περιβάλλοντος. Τα καυσαέρια και τα απόβλητα που ελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα ή εκτίθενται στο έδαφος επηρεάζουν ανεπανόρθωτα την υγεία ανθρώπων .Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της ΑΓΕΤ η ακτίνα που περικλείει το ντουμάνι από τις καμινάδες εκτείνεται σε απόσταση χιλιομέτρων πάνω από την πόλη του Βόλου και του χωριού της Αγριάς και πάνω από λόφους, πρόποδες βουνών και δάση.Χρόνια τώρα με την λειτουργία του εργοστασίου οι τοπικοί πληθυσμοί έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας. Οι σκονισμένες αυλές και ταράτσες και τώρα η μυρωδιά του καμένου πλαστικού, με ότι αυτό συνεπάγεται, κάνουν δυσκολότερες τις συνθήκες διαβίωσης σε ένα ήδη επιβαρυμένο τρόπο ζωής. Οι καρκίνοι που είναι ιδιαίτερα αυξημένοι στην περιοχή μας, τα σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα αλλά και άλλες παθήσεις που οξύνονται από την βιομηχανική δραστηριότητα δείχνουν τον καταστρεπτικό ρόλο που παίζει το Κεφάλαιο στις ζωές μας. Η μόλυνση και η υποβάθμιση του εδάφους που μεταφέρεται στα φυτά, τα ζώα και το νερό, που δεν μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτό άρα είναι και πιο επικίνδυνο, κάνει ανεπανόρθωτη ζημιά και τοποθετεί το πρόβλημα στο διηνεκές.

Η απόφαση του εργοστασίου να χρησιμοποιήσει την καύση σκουπιδιών δεν είναι μια ατομική επιλογή ενός και μόνο αφεντικού, ενός και μόνο παγκόσμιου ομίλου. Οι επιδιώξεις τσιμεντοβιομηχανιών και δημάρχων είναι κομμάτι ενός ολόκληρου σχεδιασμού του καπιταλιστικού μοντέλου οργάνωσης. Ξεκινάει από διακρατικούς μηχανισμούς όπως ΕΕ που νομοθετεί σε αρμονία με τα συμφέροντα των αφεντικών. Στην συνέχεια έρχονται οι κατά τόπους κυβερνήσεις των κρατών οι οποίες παραλληλίζονται με τις εντολές που έχουνε πάρει και προσαρμόζουν τα συντάγματα τους σε συνεργασία με τα ντόπια αφεντικά για την εφαρμογή στο πραγματικό πεδίο.

Η λειτουργία της ΑΓΕΤ είναι η δική μας κορυφή του παγόβουνου που βάση έχει την απρόσκοπτη παραγωγή κεφαλαίου με το μικρότερο οικονομικό κόστος. Φυσικά μιλάμε για ένα οικονομικό - πολιτικό σύστημα που βασίζεται στην βιομηχανική ανάπτυξη και την τεχνοεπιστήμη. Όλο αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο όπου η εμπορευματική φύση του ανθρώπινου υποκειμένου κάτω από συνθήκες καπιταλισμού, υπερκατανάλωσης, κερδοφορίας και ανταγωνισμού εκτείνει το πρόβλημα της επιβίωσης μας στα εσχατολογικά του όρια. Ο καπιταλισμός δεν παράγει όμως μόνο κεφάλαιο και εμπορεύματα. Το πολιτιστικό πρότυπο του προβάλει έναν νεωτερικό κόσμο που εμφορείται από την επιθυμία να κυριαρχήσει απεριόριστα στους ανθρώπους και την φύση. Όλη η ανάπτυξη της τεχνοεπιστήμης υπόκειται σε αυτή την ανάγκη. Η φύση στο δυτικό καπιταλισμό είναι μια φύση ήδη υποταγμένη. Ο όρος για την ενσωμάτωση της στο νεωτερικό αστικό κόσμο είναι η προηγούμενη καθυπόταξη της.

Απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση των βιομηχάνων το ανταγωνιστικό κίνημα πρέπει να προτάξει μαζί με τον αντικαπιταλιστικό αγώνα, τον αγώνα για την ριζοσπαστική - επαναστατική οικολογία. Η οικολογία αυτή λέει πως δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας όσο διατηρείτε η εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο , και η εκμετάλλευση του ηγεμονικού ανθρώπινου υποκειμένου πάνω στον πλανήτη.

Οι διάφοροι οργανισμοί τοπικοί και παγκόσμιοι που λειτουργούν γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα και μόνο αυτονομούν ένα κομμάτι του «όλου» ως κυρίαρχο χωρίς να λαμβάνουν τις κοινωνικές - πολιτικές του προεκτάσεις. Θεωρούν το περιβάλλον ως μια ξεχωριστή σφαίρα, ένα ηθικό ιδεατό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην πορεία τους να καταλήγουν να είναι εύκολα χειραγωγήσιμοι. Ιδιαίτερα σήμερα που η πράσινη κερδοφορία είναι της μόδας η ολιστική αντιμετώπιση της οικολογίας που περνάει μέσα από κοινωνικά - ταξικά φίλτρα είναι μονόδρομος.

Ο περιβαλλοντισμός δεν αμφισβητεί την αντίληψη της σημερινής κοινωνίας , ότι ο άνθρωπος πρέπει να κυριαρχήσει στην φύση , αντ' αυτού προσπαθεί να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία αναπτύσσοντας τεχνικές για να γίνει πιο προσιτή. Η ίδια η έννοια της κυριαρχίας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Δεύτερον η ριζοσπαστική οικολογία είναι μια οικολογία με θετική δράση. Δεν περιμένει παθητικά τα κέντρα εξουσίας να αλλάξουν την ατζέντα τους. Όντας κομμάτι του ανταγωνιστικού κινήματος ξέρει ότι η ελπίδα έρχεται μέσα από τον αγώνα. Τοποθετεί τα οικολογικά προτάγματα δίπλα στα υπόλοιπα και προσπαθεί να συσπειρώσει έτσι την ευρύτερη λαϊκή βάση. Όντας μαχητική και με το ηθικό πλεονέκτημα του δικαίου του αγώνα προσπαθεί να βρει και βρίσκει χώρους και χρόνους όπου επιλέγει και να συγκρουστεί με τα κατεστημένα συμφέροντα. Φέρνοντας έτσι στο επίκεντρο την προπαγάνδα μέσω της δράσης.

Ο βιομηχανικός καπιταλισμός στις αρχές του προηγούμενου αιώνα οργάνωσε τις εμπορευματικές του σχέσεις γύρω από το σύστημα υλικής σπάνις που επικρατούσε, ο καπιταλισμός του καιρού μας οργανώνει τις εμπορευματικές του σχέσεις γύρω από το σύστημα υλικής αφθονίας που επικρατεί. Οι κλάδοι της επιστήμης που έσπασαν κάποτε τις αλυσίδες του ανθρώπου χρησιμοποιούνται τώρα για να τις διαιωνίσουν και να τις βαρύνουν. Έτσι είναι επιτακτικό να κάνουμε μια κριτική πάνω στην βιομηχανική παραγωγή και να πούμε από ποιους την θέλουμε ,για ποιους την θέλουμε, και με ποιον τρόπο.

Σήμερα έχουμε μια παραγωγή που οργανώνεται από το κεφαλαιοκρατικό σύστημα του καπιταλισμού. Ένα σύστημα που με όπλα το κράτος, τη μισθωτή εργασία - σκλαβιά και την ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, έχει οργανώσει τη ζωή για δικό του σκοπό και δικό του όφελος. Στην πορεία αυτή η παραγωγή μέσω της αγοράς καταλήγει πάρα πολλές φορές να στέκετε εχθρική για τον άνθρωπο και τις κοινωνίες αφού δεν περνάει από ηθικά φίλτρα (χαλύβδινο τείχος στο Ισραήλ, γήπεδα ποδοσφαίρου στις φαβέλες τις Βραζιλίας, κολοσσιαία φράγματα).Για την παραγωγή τους οι κυρίαρχοι εκμεταλλεύονται όλους τους φυσικούς πόρους του πλανήτη, τον αέρα, το νερό και όλα τα ορυκτά(υγρά, στερεά, αέρια). Εκμεταλλεύεται την μισθωτή εργασία των ανθρώπων που τους εργαλειοποιεί διαχωρίζοντας την χειρονακτική από την πνευματική εργασία, και αποσπώντας από αυτούς την υπεραξία.Από την μεριά μας παλεύουμε ώστε τα μέσα παραγωγής ( εργοστάσια, βιοτεχνίες, αγροτεμάχια) να έρθουν στα χέρια του λαού και των τοπικών κοινωνιών. Να οργανωθούν στην βάση σε σωματεία, συνδικάτα και συνεταιρισμούς.

Το παραγόμενο προϊόν θα καλύπτει τις ανάγκες πρώτιστος του τόπου και θα οργανώνεται με βάση τις ανάγκες και όχι το εμπόριο.

Η παραγωγή έτσι θα μένει σε φυσιολογικά επίπεδα με λιγοστές επιπτώσεις στο περιβάλλον , ενώ θα χρησιμοποίει πόρους και πρώτες ύλες κυρίως και πρώτα της περιοχής.

Αν ο άνθρωπος έπρεπε να αποκτήσει για τον εαυτό του τις συνθήκες τις επιβίωσης για να ζήσει (όπως έλεγε ο Μαρξ) τώρα πρέπει να αποκτήσει τις συνθήκες της ζωής για να επιβιώσει (Μάρεϋ Μπούκτσιν).

Τα προβλήματα της αναγκαιότητας και της επιβίωσης συγκλίνουν με τα προβλήματα της ελευθερίας και της ζωής.

Το τεράστιο πολιτικό πεδίο που ανοίγει η καύση σκουπιδιών θα καλυφθεί είτε από βιομηχάνους και δημάρχους που προωθούν γυαλιστερές , πλαστικές αντισταθμιστικές λύσεις ή από τις δυνάμεις που στέκονται απέναντι στον καπιταλισμό και ότι αυτός εκπροσωπεί και παλεύουν για μια άλλη κοινωνία.

ΑΜΕΣΗ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ LAFARGE ΑΓΕΤ!

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΑΓΕΤ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ!

Σάββατο 16/3 ΟΛΟΙ στην πορεια!

Προσυγκέντρωση στον Θόλο 12:00μμ.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1596231/


Κάλεσμα στην πορεία ενάντια στην καύση σκουπιδιών

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΒΡΩΜΑΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ

Τα τελευταία χρόνια τόσο στην περιοχή μας όσο και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο συντελείται μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο φυσικό περιβάλλον και στους τοπικούς πληθυσμούς. Μια επίθεση που σαν πρόσχημα έχει την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της άθλιας οικονομικής κατάστασης μέσω πολιτικών που σχηματοποιούν - γιγαντώνουν την λεηλασία της φύσης και του περιβάλλοντος. Από τα φαραωνικά αιολικά πάρκα σε όλες τις βουνοκορφές, μέχρι τις γεμάτες φορμόλη ιχθυοκαλλιέργειες και από τις επιχειρούμενες εξορύξεις στην Ήπειρο ως την καμένη γη των Σκουριών .Είναι φανερό ότι τα σχέδια των κυρίαρχων δεν έχουν σταματημό και πατούν πάνω στην υγεία όλων των ανθρώπινων και μη όντων και το ξεπάστρεμα τεραστίων θαλάσσιων και δασικών εκτάσεων. Η συνταγή είναι παντού ίδια : στημένες περιβαλλοντικές μελέτες , δελεασμός των τοπικών κοινωνιών με (αμφιβόλου επίπεδου συνθηκών) θέσεις εργασίας, προπαγάνδα από τα εκάστοτε ΜΜΕ και φυσικά καταστολή σε όποιον αντιδρά. Στην περιοχή μας χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η τσιμεντοβιομηχανία της ΑΓΕΤ- La farge η οποία συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες μολύνει την ατμόσφαιρα με τα φουγάρα της και τα υποτιθέμενα φίλτρα που είτε υπό-λειτουργούν (οπότε κυριολεκτικά της καπνίσει), είτε είναι ακατάλληλα. Σαν να μην έφτανε αυτό, τα τελευταία χρόνια προχωράει στην καύση (με μηδαμινούς ή στημένους ελέγχους) εισαγόμενων από την Ιταλία σκουπιδιών, πετ κοκ, rdf και srf με τεράστιες περιβαλλοντικές συνέπειες αλλά και επιπτώσεις στην υγεία χιλιάδων ανθρώπων. Πάνω σε αυτή την λογική εντάσσεται και η δρομολόγηση - σε συνεργασία με την δημοτική αρχή - κατασκευής εργοστασίου μετατροπής σκουπιδιών σε srf προς καύση στην εν λόγω βιομηχανία. Έτσι από την μία η ΑΓΕΤ καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες αλλά και από την άλλη οι τοπικοί μονάρχες εμπλέκονται στην παγκόσμια μπίζνα της διαχείρισης αποβλήτων στην οποία παίζονται παγκοσμίως δισεκατομμύρια δολάρια και μέσω της οποίας καταστρέφονται ολόκληρα οικοσυστήματα. Ο δρόμος τους έχει στρωθεί άλλωστε και από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχει υπογράψει η κυβέρνηση συμπληρώνοντας έτσι το κουαρτέτο της καταστροφής. (Βιομήχανοι , κυβερνητικοί ,λόμπι διαχείρισης αποβλήτων και τοπικοί εξουσιαστές). Όλα τα παραπάνω έρχονται σε πλήρη ευθυγράμμισή με τα κυρίαρχα πολιτισμικά και οικονομικά πρότυπα (υπερκατανάλωση, υποταγή, άγνοια και απάθεια για το κοινωνικό γίγνεσθαι κ.α.) που στο όνομα της οικονομικής ανέλιξης εξοβελίζουν αξίες όπως ο σεβασμός στο περιβάλλον και η αλληλεγγύη. Είναι τα πρότυπα αυτά που βασίζονται στην εξατομίκευση, την ανάθεση και τον ωχαδερφισμό και προωθούν με τον καλύτερο τρόπο την αποτελεσματικότερη και με μεγαλύτερα κέρδη επιβολή της εξουσίας σε κάθε πτυχή της ζωής. Το στήσιμο αναχωμάτων απέναντι σε αυτήν την συνθήκη είναι κομμάτι του αγώνα για την ευρύτερη κοινωνική και ατομική απελευθέρωση. Το κράτος, το κεφάλαιο και εν γενεί η εξουσία δεν πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω όσο οι καταπιεσμένοι και οι εκμεταλλευόμενοι μοιρολατρούν και επιχρυσώνουν της αλυσίδες τους. Το σίγουρο είναι πως το σύστημα εκμετάλλευσης ανθρώπων και φύσης είναι αδηφάγο και δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν το σταματήσουμε. Τα σχέδια των τοπικών παραγόντων για την μετατροπή του Βόλου σε θάλαμο αερίων στον βωμό του κέρδους εξυπηρετεί πλήρως τις παραπάνω συνθήκες. Από την άλλη, η πολύμορφη, οριζόντια και χωρίς ειδικούς αντίσταση σε όλα αυτά , είναι αυτή που συνδέει το μερικό με το συνολικό και μπορεί να θέσει τις βάσεις μιας συνολικότερης αμφισβήτησης της υπάρχουσας εξουσιαστικής-κοινωνικής κατάστασης. Ο αγώνας για την υπεράσπιση της υγείας των Βολιωτών αλλά και του περιβάλλοντος, κόντρα στα σχέδια της ΑΓΕΤ, είναι υπόθεση όλων. Η σιωπή είναι συνενοχή.

ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΓΕΤ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ , ΣΤΙΣ 18:00, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΙΣ 12:00 , ΘΟΛΟΣ

ΑΝΑΡΧΙΚΕΣ.ΑΝΤΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1596093/