Εμφανίζονται μόνο : "καύση σκουπιδιών". επιστροφή σε πλήρη προβολή