Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στις 19.00

Δανειστική βιβλιοθήκη, κινηματικό αρχείο & βιβλιοπωλείο & anti-info cafe

Η ταχύτητα και ο όγκος των πληροφοριών που δεχόμαστε καθημερινά επιβάλλουν την άκριτη λήψη τους, αφαιρώντας μας ουσιαστικά κάθε δυνατότητα επεξεργασίας τους.

Σε πείσμα των καιρών επιλέγουμε:

Να ανακτήσουμε την γνώση μέσα από τη συλλογική αυτομόρφωση

Να μελετήσουμε την ιστορία από τη σκοπιά των καταπιεσμένων και των αγώνων τους

Να αναστοχαστούμε μέσα από τη ριζοσπαστική κριτική κράτους και κεφαλαίου, έθνους και φύλου

Να κατανοήσουμε την καπιταλιστική πραγματικότητα και να ακονίσουμε τα θεωρητικά μας εργαλεία.

Γιατί καλό και χρήσιμο να ξέρουμε σημάδι, αλλά καταρχάς πρέπει να ξέρουμε πού να στοχεύσουμε.