Καλέσματα αλληλεγγύης στις εκκενωμένες καταλήψεις και τους συλληφθέντες