Δευτέρα 23 Μαίου 2011 στις 19.00

Ανοιχτή Συνέλευση Επιτροπής Αγώνα "Δεν Πληρώνω" Β. Προαστίων

-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ

-ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

επικοινωνία :

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...