Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 στις 21.30

Bar οικονομικής ενίσχυσης

Bar οικονομικής ενίσχυσης την Τετάρτη 20 Μαρτίου στις 21:30, στην κατάληψη Terra Incognita από τη δομή αυτοάμυνας.

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Μάρτιος 18h