Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 στις 21.30

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης

Προβολή ταινίας " καίγοντας το μέλλον"

Και μπαρ οικονομικής ενίσχυσης για τη μετακίνηση στο Βόλο