Εμφανίζονται μόνο : "Σχολείο - ελεύθερος κοινωνικός χώρος για τη μάθηση της ελευθερίας". επιστροφή σε πλήρη προβολή

Τετάρτη 23 Ιανουάριος

21:00 Jazz jam session live Θεσσαλονίκη

Τετάρτη 30 Ιανουάριος

21:00 Jazz jam session live Θεσσαλονίκη