Εμφανίζονται μόνο : "Σχολείο - ελεύθερος κοινωνικός χώρος για τη μάθηση της ελευθερίας" (επιστροφή σε πλήρη προβολή)

αύριο Τετάρτη 13 Δεκέμβριος

21:00 Θεσσαλονίκη