Εμφανίζονται μόνο : "Σχολείο - ελεύθερος κοινωνικός χώρος για τη μάθηση της ελευθερίας". επιστροφή σε πλήρη προβολή

Τετάρτη 27 Μάρτιος

21:00 Jazz jam session live Θεσσαλονίκη

^Ιούνιος 2019