Σάββατο 15 Ιουνίου 2019 στις 18.00

Δεν έχει οριστεί η τοποθεσία.

Ετήσιο Φεστιβάλ Εκχ Σχολείο

Ετήσιο διήμερο Φεστιβάλ του Ελεύθερου Κοινωνικού χώρου Σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα