Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 στις 18.00

Δεν έχει οριστεί η τοποθεσία.

Ετήσιο Φεστιβάλ Εκχ Σχολείο

Ετήσιο Φεστιβάλ Ελεύθερου Κοινωνικού χώρου Σχολείο

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα