Τρίτη 16 Απριλίου 2019 στις 22.00

Bar οικονομικής ενίσχυσης

Μπαρ για την οικονομική ενίσχυση του Ελεύθερου Κοινωνικού Ραδιοφώνου 1431ΑΜ

Εκπέμπουμε πειρατικά, αδιαμεσολάβητα, αντιιεραρχικά!