Σάββατο 18 Μαίου 2019 στις 21.30

Ρεμπετολαϊκή βραδιά για δικαστικά έξοδα συντρόφισσας

με τους

Μωυσής Ασέρ (μπουζούκι)

Τάκης Άκος (κιθάρα)

Σταυρούλα Κουκουνα (σαντούρι)

πηγή : https://www.facebook.com/events/3838841021977…