τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση

Δευτέρα 20 Μαίου 2019 στις 16.00

Συνέλευση Συλλογικής Δομής Δημόσιου Λουτρού και Πλυντηρίου

Συνέλευση Συλλογική Δομή Δημόσιου Λουτρού και Πλυντηρίου, κάθε Δευτέρα 4μμ

Λειτουργία, Δευτέρα με Παρασκευή 5-7μμ (νέο ωράριο)

Το πρόσφατο έντυπο αυτοπαρουσίασης της Δομής

Το ιδρυτικό κείμενο Αγγλικά

Συλλογική Δομής Δημόσιου Λουτρού και Πλυντηρίου στα Εξάρχεια

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/79126/