Σάββατο 18 Μαίου 2019 στις 21.00

Performance: Femicide

18/5 21:00 Performance Femicide

Femicide / Or feminicide is a sex-based crime broadly defined as the international killing οf females (woman or girl) because they are females

/ Πηγή Wikipedia

Performance

18/5/19

στις 21:00

στο Εμπρός

πηγή : https://www.embros.gr/performance-femicide-or…