Εμφανίζονται μόνο : "Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός" (επιστροφή σε πλήρη προβολή)

σήμερα Σάββατο 23 Ιούνιος

10:00 Αθήνα

Δευτέρα 25 Ιούνιος

18:30 Αθήνα

Τρίτη 26 Ιούνιος

17:30 Μάθημα Tai-Chi Αθήνα

Τετάρτη 27 Ιούνιος

18:30 Αθήνα