Καλέσματα αλληλεγγύης στις εκκενωμένες καταλήψεις και τους συλληφθέντες

Εμφανίζονται μόνο : "Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός" (επιστροφή σε πλήρη προβολή)

αύριο Δευτέρα 19 Μάρτιος

18:30 Αθήνα

Τρίτη 20 Μάρτιος

17:30 Μάθημα Tai-Chi Αθήνα

Τετάρτη 21 Μάρτιος

18:30 Αθήνα

Παρασκευή 23 Μάρτιος

18:00 Εργαστήριο χορού Αθήνα

Δευτέρα 26 Μάρτιος

18:30 Αθήνα

Τρίτη 27 Μάρτιος

17:30 Μάθημα Tai-Chi Αθήνα

Παρασκευή 30 Μάρτιος

18:00 Εργαστήριο χορού Αθήνα