Παρασκευή 17 Μαίου 2019 στις 21.00

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης της Αυτοοργανωμένης Μαθητικής Συνέλευσης Κέρκυρας

Η Αυτοοργανωμένη μαθητική Συνέλευση Κέρκυρας διοργανώνει ROCK&METAL BAR για την οικονομική ενίσχυση της συλλογικότητας (για τις επερχόμενες δράσεις).

email:mathexitikisinexelusicfu@gamil.cexom

facebook:Μαθητική Συνέλευση Κέρκυρας

Αυτοοργανωμένη Μαθητική Συνέλευση Κέρκυρας

πηγή : https://www.facebook.com/events/3393315834495…