Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 στις 21.00

Μήδεια - a feminist performance

1,2&3/7 21:00 Μήδεια a feminist performance

1,2&3/7 21:00 Μήδεια a feminist performance

πηγή : https://www.embros.gr/1-2-3-7-21-00-mhdeia-a-…