Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 στις 20.30

Liebeg 34/ Βερολίνο – Οι προοπτικές αντίστασης και αυτοάμυνας κατειλημμένων χώρων

Scroll down for english.

Τρίτη 9/7, 20:30, στην Παναιτωλίου 21, Φιλοπάππου

Εκδήλωση, παρουσίαση και συζήτηση με συντρόφια από το Βερολίνο:

Liebeg 34/ Βερολίνο - Οι προοπτικές αντίστασης και αυτοάμυνας κατειλημμένων χώρων

Η Liebeg 34 είναι ένα αναρχο-κουιρ φεμινιστικό αυτοοργανωμένο στεγαστικό εγχείρημα χωρίς cis- άντρες στο Βερολίνο- Friedrichshain. Το σπίτι αυτό φιλοξενεί τις ξεχωριστές συλλογικότητες όπως το "Infoshop", τον χώρο εκδηλώσεων "L34- Bar" και το αναρχο- κουιρ φεμινιστικό εγχείρημα διαβίωσης.

Η ιστορία της Liebeg 34 σαν στεγαστικό εγχείρημα ξεκινάει το 1990, όταν πολλά σπίτια στο ανατολικό Βερολίνο καταλαμβάνονται. Λίγο αφότου καταλήφθηκε το κτήριο, το εγχείρημα εν μέρει νομιμοποιείται όπως συνέβη και με άλλα σπίτια εκείνο τον καιρό. Γύρω στο 1999 ο κόσμος του εγχειρήματος αποφασίζει ότι αυτό πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί σαν χώρος γυναικών και λεσβιών. Με το πέρασμα του χρόνου το εγχείρημα αρχίζει τελικά να αφορά γυναίκες, λεσβίες και τρανς υποκείμενα. Και ύστερα από κάποια χρόνια αποφασίζουμε να αλλάξουμε τον ορισμό του σπιτιού μας σε « χωρίς cis- άντρες , αλλά όπου όλες οι άλλες (α-) ταυτότητες είναι ευπρόσδεκτες».

Μετά τις αποτυχημένες απόπειρες να αγοράσουμε συλλογικά το σπίτι, διαπραγματευτήκαμε καταλήγοντας σε μία συμφωνία μίσθωσης του σπιτιού το 2008 για τα επόμενα 10 χρόνια. Μέχρι τότε το infoshop "Daneben" και το bar ΧΒ-Liebeg" είχαν ήδη καταληφθεί.

Από το 2008 η Liebeg 34 ανήκει στον Gijora Padovicz ο οποίος θεωρείται ότι είναι ιδιοκτήτης τουλάχιστον 2000 σπιτιών στο Βερολίνο και ο οποίος είναι γνωστός για τις εξαγορές ή την καταστροφή άλλων στεγαστικών εγχειρημάτων. Επίσης φημίζεται για τις βίαιες και τραμπούκικες μεθόδους που ακολουθεί προκειμένου να εξαναγκάσει τον κόσμο να φύγει από το σπίτι που μένει προκειμένου αυτός να το ανακαινίσει και να βγάλει τεράστια κέρδη από αυτό.

Παρόλα αυτά η Liebeg είναι και παραμένει το σπίτι μας. Μέσα σε αυτό μένουμε περίπου 40 άτομα από όλο τον κόσμο, με διαφορετικά υπόβαθρα και διαφορετικές (α-) έμφυλες ταυτότητες. Επίσης μένουν πολλά σκυλιά, γατιά και μερικοί αρουραίοι. Μεταξύ μας επικοινωνούμε σε διάφορες γλώσσες εκ των οποίων η βασική είναι τα αγγλικά.

Οι χώροι μέσα στους οποίους θα μπορούμε να δοκιμάζουμε να ζούμε συλλογικά, να αλλάζουμε φύλο και ταυτότητες, να δημιουργούμε αντιπατριαρχικές δομές, να αναστοχαζόμαστε τις εξουσιαστικές δομές και τα προνόμιά μας και να δίνουμε δύναμη το ένα στο άλλο είναι απαραίτητοι.

Από τις 31.12.2018 το συμβόλαιο εκμίσθωσης έχει λήξει. Ζούμε σε μία περιοχή η οποία θεωρείται «επικίνδυνη ζώνη» από τις αρχές κάτι το οποίο συνεπάγεται ισχυρή αστυνομική παρουσία αλλά επίσης και πολλές πράξεις αντίστασης. Τον Σεπτέμβριο θα εκδικαστεί η υπόθεση που αφορά το σπίτι όπου ο ιδιοκτήτης μπορεί να πάρει την άδεια να προχωρήσει σε μία βίαιη έξωση. Δεν θα αποχωρήσουμε χωρίς μάχη.

Θα παλέψουμε για το σπίτι!

και θέλουμε την υποστήριξή σας

Tuesday 9/7, 20:30, at Panaitoliou 21, Filopappou Hill

Info event and discussion with comrades from Berlin:

Liebig34/ Berlin - Perspectives of resistance and self-defense of occupied spaces

Liebig 34 is an anarcha-queer-feminist selforganized house-project without cis-men, in Berlin - Friedrichshain. The house hosts the separate collectives Infoshop, the event space L34-Bar and the anarcha-queer-feminist living-project.

The history of Liebig 34 as a house-project began in 1990, when many houses in east-Berlin were squatted. Shortly after the Liebig 34 got squatted, the project was partially legalized, just as many other houses at this time. Around 1999 the people in the house decided that the project should continue an only women and lesbian space. Over the years it changed to a FLT( women, lesbian, trans) project. And after some more years, we decided to change our house definition to"without cis-men, but all other (a-) gender-identities welcome". After the failed attempt to buy the house collectively, a lease agreement for the entire house for 10 years was negotiated in 2008. Until then the infoshop "Daneben" and the bar "XB-Liebig" were still squatted. Since 2008 Liebig 34 is owned by Gijora Padovicz who is believed to own at least 2000 houses in Berlin and who is known for the deliberate buyouts and destruction of house-projects . He is infamous for violent and bullying methods of coercing people to eave their home, so he can renovate it and make a huge profit.

But Liebig34 is and stays our house. In the house live around 40 people from all over the world, with different backgrounds and (a-) gender identities. Also a lot of dogs, cats and some rats. In the house we communicate in several languages, our main language is English. Spaces where we can try out collective living, alter gender and identity, where we can develop, extend and exert anti-patriarchal structures, spaces where we reflect power structures and privileges and where we can empower each other are urgently needed.

Since 31.12.2018 our leasing contract is over. We live in an area which is labeled as "Dangerzone" by the authorities, which means strong police presence but also many acts of resistance. In September will be a court case where the owner may get the permission for a violent eviction. We won't leave without a fight.

We will fight for the house! and we need your support

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/79788/