Εμφανίζονται μόνο : "καταστολή" (επιστροφή σε πλήρη προβολή)