Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 στις 20.00

Techno bar οικονομικής ενίσχυσης για τα δικαστικά έξοδα συντρόφων

Πρόγραμμα Ιούλη στη κατάληψη Ντουγρού

πηγή : http://ntougrou.squat.gr/Πρόγραμμα-Ιούλη-στη-…