Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 στις 20.00

Συνέλευση για απάντηση στην κρατική επίθεση, για οργάνωση της αλληλεγγύης...

Η Κατάληψη Rosa Nera, απευθύνει κάλεσμα στις συλλογικότητες και κάθε
αγωνιζόμενο άνθρωπο των Χανίων, για την ανοιχτή συνδιαμόρφωση και την οργάνωση της συλλογικής απάντησης των κινημάτων στις πρόσφατες
κατασταλτικές επιχειρήσεις. Ενάντια στην επίθεση που εξαπολύει το κράτος
στην προσφυγιά και στους κοινωνικούς της δεσμούς, όπως και στις
καταλήψεις και τα πολιτικά και κοινωνικά κέντρα του αγώνα. Η αλληλεγγύη
είναι το όπλο μας.

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στην Κατάληψη.

Κατάληψη Rosa Nera

πηγή : https://rosanera.squat.gr/2019/09/08/Συνέλευσ…