τι; : συναυλία θεματική : από : ατελές

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στις 22.30

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Diy punk live

Κohu-63 από φιλανδία

My turn από βόλο

+ after bar

αφίσα προσεχώς...

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Σεπτέμβριος 17h