Εμφανίζονται μόνο : "κατάληψη Αντιβίωση" (επιστροφή σε πλήρη προβολή)