Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 στις 17.00

Nα σταματήσουμε τον πόλεμο κατά των μεταναστ(ρι)ών - STOP WAR ON MIGRANTS

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Όξυνση αντιμεταναστευτικής πολιτικής και αντιστάσεις:

Παρανομοποίηση
Εμπόδια στη διαδικασία ασύλου, περιορισμός της έννοιας του «ευάλωτου προσώπου». Εμπόδια στην απόκτηση ιθαγένειας. Εξαγγελία νέων κέντρων κράτησης.
Γκετοποίηση
Πογκρόμ των μπάτσων στα κέντρα των πόλεων, στοίβαγμα των μεταναστ(ρι)ών σε απόμερα «camp» (και σε κρατητήρια).
Αποκλεισμός
Εμπόδια στην πρόσβαση των μεταναστ(ρι)ών στη δημόσια υγεία (μη χορήγηση ΑΜΚΑ).
Θάνατος
Πνιγμοί στο Αιγαίο και στον Έβρο, θάνατοι στους αυτοκινητόδρομους σε αστυνομικές καταδιώξεις, θάνατοι στα camp.

Σάββατο 12 Οκτώβρη, πάρκο Εργατικού Κέντρου, στις 5 μμ

* σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα γίνει στο ΕΚΘ

OPEN-EVENT: Resist the hardening of the state's anti-immigration policy:

Criminalization
More obstacles in the Asylum process. Narrower definition of "vulnerable persons". Changes in the procedure to aquire greek
citizenship. New detention centers announced.
Ghettoization
Police raids in the city centers.
Migrants piled up in "refugee camps" in remote and isolated areas (and in police stations).
Exclusion
Obstacles to migrants' access to public health system (no ΑΜΚΑ number provided).
Death
Drownings in the Aegean and in Evros river, deaths in the highways during police chase, deaths from inhuman conditions in the camps.

Saturday, October 12, 17:00, Labor-Center park

* in case of bad weather the event will be moved inside the Labor Center

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Οκτώβριος 20h