Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 στις 18.00

Εκπομπή για τους κινηματικούς servers

εκπομπή για τους κινηματικούς servers με παρεμβάσεις από μέλη των espiv και squat