Εμφανίζονται μόνο : "Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης 98 FM". επιστροφή σε πλήρη προβολή