Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 στις 20.00

Συνέλευση ομάδας βιβλιοθήκης

Η συνέλευση της ομάδας βιβλιοθήκης του Μικρόπολις γίνεται κάθε Τετάρτη 8 μμ.

πηγή : http://micropolis-socialspace.blogspot.com/20...