Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 στις 23.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης Θεατρικής Ομάδας Φυσικού (ΘΟΦ)

Πάρτυ για την οικονομική ενίσχυση της Θεατρικής Ομάδας Φυσικού (ΘΟΦ): περισσότερες πληροφορίες σύντομα

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Οκτώβριος 16h