Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 στις 18.30

Μαθήματα Τουρκικής γλώσσας στον Μπερντέ!

Μαθήματα Τουρκικής γλώσσας στον Μπερντέ!

Συναντήσεις γνωριμίας και διαμόρφωσης του προγράμματος των μαθημάτων:

Τρίτη 12 Νοεμβρίου στις 18:30 και Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις 16:00.

Για επικοινωνία: karaexkirmizi@exespiv.neext

πηγή : email που λάβαμε στις 8 Νοέμβριος 17h