τι; : συνέλευση θεματική : οργάνωση από : Αλιμούρα

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 στις 19.00

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση του Ε.Κ.Χ Αλιμούρα