Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 στις 18.00

Ανανέωση Συνέλευσης αλληλεγγύης στους εξεγερμένους της Χιλής

Συνέχεια της Συνέλευσης Αλληλεγγύης στους εξεγερμένους/ες της Χιλής αύριο Τετάρτη 18:00 Πολυτεχνείο Αίθουσα Γκίνη.

Θα συζητηθούν λεπτομέρειες για τη διοργάνωση κεντρικής πορείας την Πέμπτη 28/11 και προπαγανδιστικές δράσεις πριν την πορεία.

Συνέλευση Αλληλεγγύης στους εξεγερμένους της Χιλής

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1601190/