Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011 στις 21.00

Συνελεύση Κατάληψης Ελαίας

Η συνέλευση της Δευτέρας (και οι επόμενες συνελέυσεις) θα γίνει στις 21.00 ακριβώς.

πηγή : http://katalipsielaia.squat.gr/2011/06/19/%cf...