Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 στις 19.30

Παρουσίαση ατζέντας 2020 & bar οικονομικής ενίσχυσης