Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 στις 22.30

Freaky Synth&Waves DJ-sets οικονομικής ενίσχυσης των 2 διωκόμενων αγωνιστών

για την οικονομική ενίσχυση των 2 αγωνιστών που διώκονται για επιθέσεις στα γραφεία της Χ.Α.