Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 στις 19.00

Διαχειριστική συνέλευση Κατάληψης Ντουγρού

Η Διαχειριστική συνέλευση της Κατάληψης Ντουγρού (Τζαβέλα 52) πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα στις 19:00

πηγή : https://ntougrou.squat.gr/Η-Διαχειριστική-συν…