Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 στις 20.30

Προβολή της ταινίας "Dog Pound"

** Η προβολή θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσης αλληλεγγύης στον σύντροφο Ίρντι Κ.