Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 στις 19.30

Συνέλευση Πρωτοβουλίας Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων

πηγή : https://ath-stop-mining.blogspot.com/2020/02/…