Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 στις 19.00

Ανοιχτή Συνέλευση ''Χειρονομία - Αντιεξουσιαστική Κίνηση''