Σάββατο 4 Απριλίου 2020 στις 20.00

Η δημοσίευση έχει βασικές ελλείψεις:

Live για την επανοικειοποίηση του πανεπιστημίου

Για την επανοικειοποίηση του πανεπιστημίου, την υπεράσπιση του ασύλου και την οικονομική ενίσχυση των σχημάτων ΑρΕν.

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα!

πηγή : email που λάβαμε στις 9 Μάρτιος 01h