Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 στις 17.00

Ανοιχτή Συνέλευση Αυτόνομης Συνέλευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Λόγω της κατάστασης με το κλείσιμο των πανεπιστημίων οι συνελεύσεις μας γίνονται στον ΕΚΧ Αιμούρα